HTLaw

Temporary Residence Card (TRC) Service

Article 3 of Law No. 47/2014/QH13 on Entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam in 2014 clearly defines temporary residence card (Vietnam temporary residence card). 

Accordingly, “Temporary residence card is a document issued by an immigration management agency or a competent agency of the Ministry of Foreign Affairs to a foreigner who is allowed to reside in Vietnam for a definite time, and the temporary residence card has a replacement value. visa (visa)”.

2. Types of Temporary Residence Cards

Foreigners enter by visa with symbols LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

In which, the most popular types of temporary residence cards are:

Kí hiệu Đối tượngThời hạn thẻ tạm trú
ĐT1Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.Không quá 10 năm.
ĐT2Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.Không quá 05 năm.
ĐT3Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.Không quá 03 năm.
LĐ1Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.Không quá 02 năm.
LĐ2Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.Không quá 02 năm.
TTCấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.Không quá 03 năm.

3. Benefits for Temporary Residence Card Holder

The temporary residence card holder will have the following benefits:

    • Foreigners who have been granted temporary residence cards may sponsor their grandfathers, grandmothers, fathers, mothers, wives, husbands and children to visit Vietnam;
    • Once a foreigner has been granted a lawful temporary residence card, a foreigner has the right to sponsor their spouse and children under 18 years of age to live with them while the temporary residence card is still valid and is invited or guaranteed by an agency or organization;
    • Holders of temporary residence cards are exempted from visas upon entry or exit during the validity of their temporary residence cards.

4. HT Services related to temporary residence card

In order to save time to find out the procedure, fill out the form, notarize, waiting for the application to be submitted, you can contact HT for advise and support for the
Temporary Residence Card. 

Contact us

Email: hue.truong@htlaw.vn

Phone number: +84 935 439 454. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.