HT law

Đăng ký kinh doanh nhà hàng tại Việt Nam

Bạn yêu thích ẩm thực và mong muốn phổ biến món ăn của mình đến với đông đảo công chúng?

Bạn có ý định thành lập nhà hàng tại Việt Nam để thỏa mãn đam mê của mình?

HTLaw hiểu những nỗ lực của bạn trong việc phát triển kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là trong ngành dịch vụ ăn uống. Vì vậy, chúng tôi xin tổng hợp những giấy phép cần thiết để thành lập nhà hàng.

(Chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Theo Biểu cam kết của WTO, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn đối với dịch vụ ăn uống quy định tại  dịch vụ ăn uống (CPC 642) và đồ uống (CPC 643). 

Căn cứ Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để kinh doanh nhà hàng. Lĩnh vực kinh doanh là Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ phục vụ đồ uống không cồn. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn bán rượu tại nhà hàng, nhà đầu tư cần phải xin thêm các giấy phép theo quy định. Chúng tôi đề cập đến các chi tiết dưới đây.

Thời gian dự kiến để được cấp IRC: Sẽ được thực hiện trong vòng 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

II. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

“Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là tài liệu ghi thông tin về đăng ký kinh doanh mà Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp”.

Thời gian dự kiến để được cấp ERC: Sẽ được thực hiện trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

thành lập nhà hàng - htlaw

III. Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Cần phải có giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm trước khi bắt đầu kinh doanh nhà hàng.

Căn cứ Điều 34, LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010, Cơ sở và điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

1. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật này;

b) Có đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian dự kiến được cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm: Thời gian thực hiện trong vòng 40 ngày làm việc, có thể sớm hơn trong thực tế.

IV. Đơn xin cấp xác nhận Phòng cháy chữa cháy của Công an Phường

Hiện nay, có rất nhiều vụ tai nạn do cháy nổ xảy ra, do các nhà hàng không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Do đó, điểm 6, PHỤ LỤC I, Nghị định 136/2020, nhà hàng, quán ăn thuộc DANH MỤC CƠ SỞ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHỮA CHÁY. Các điều kiện phòng cháy chữa cháy sẽ phụ thuộc vào quy mô nhà hàng của bạn.

Thời gian dự kiến được Công an phường cấp xác nhận Phòng cháy chữa cháy: Thời gian thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

V. Đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Nếu nhà hàng của bạn phục vụ rượu tại chỗ, bạn cần đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ.

Thẩm quyền: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tóm lại, nhà đầu tư cần có các giấy phép sau để thành lập nhà hàng tại Việt Nam:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án (Chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm;
  • Xác nhận phòng cháy chữa cháy do Công an Phường cấp;
  • Đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có)

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Đăng ký kinh doanh nhà hàng

Liên hệ với chúng tôi

  • Email: hue.truong@htlaw.vn 
  • SĐT: +84 935 439 454. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.