HT law

Dịch vụ Luật Lao động

Pháp lý về lao động

Toàn bộ các dịch vụ pháp lý liên quan đến lao động cho doanh nghiệp của bạn như Giấy phép lao động, hợp đồng lao động, v.v.

Giấy phép lao động

Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật, etc.

Soạn thảo hợp đồng lao động

Tiền lương, quyền lợi, nghĩa vụ, điều kiện lao động và các thỏa thuận khác giữa người lao động và người sử dụng lao động

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

Tranh chấp về xử lý kỷ luật, tiền lương, v.v.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu thủ tục, điền form, công chứng dịch thuật, chờ nộp hồ sơ, bạn có thể  liên hệ với HT để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý về Lao động
Contact us

Email: hue.truong@htlaw.vn

Số điện thoại: +84 935 439 454.