HT law

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

Với chuyên môn vững vàng về pháp lý, HT Law hy vọng được đồng hành cùng Quý khách hàng giải quyết những khó khăn, vướng mắt liên quan tới pháp luật. 

Các dịch vụ pháp lý khác

Soạn thảo hợp đồng

Hỗ trợ nhiều loại hợp đồng, tuân thủ Luật Việt Nam và Luật quốc tế, hỗ trợ dịch song ngữ.

Hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự

Quốc tịch Việt Nam

Hỗ trợ làm quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, được nhận nuôi, bị mất quốc tịch

Lập di chúc

Tư vấn, soạn thảo, làm chứng, chứng thực di chúc

Liên hệ với HT Law