HT law

Giấy phép con

HTLaw thực hiện xin tất cả các loại giấy phép con như giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận môi trường cùng nhiều loại giấy phép con khác. 

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Giấy phép an toàn thực phẩm

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm sinh học phân tử

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng dịch thuật, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến
Đăng ký Giấy phép con. 

Liên hệ với chúng tôi

Email: hue.truong@htlaw.vn

SĐT: +84 935 439 454.