HT law

PHÁP LÝ DI TRÚ

HTLaw cung cấp: 

  • Dịch vụ pháp lý dành cho người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam hợp pháp. 
  • visa đi nước ngoài cho người Việt Nam theo các diện thăm thân, du lịch, công tác. 

Pháp lý cho người nước ngoài tại Việt Nam

Visa nhập cảnh

Thăm thân, Lao động, Đầu tư, Doanh nghiệp 

Thẻ Doanh nhân APEC

Thẻ doanh nhân nhập cảnh 19 nước APEC mà không cần visa

Thẻ tạm trú (TRC)

Thăm thân, Nhà quản lý, Lao động

Du lịch

Thăm thân

Công tác

Visa Mĩ

Ngắn hạn

Định cư

Du học

Tin pháp lý di trú

Liên hệ với HTLaw