HT law

KINH DOANH BÁN HÀNG BẰNG XE TẢI LƯU ĐỘNG

Trên thế giới, loại hình kinh doanh thức ăn trên các xe tải lưu động rất phát triển, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, du lịch, ẩm thực… Dựa trên các quy định pháp luật Việt Nam, HT xin tổng hợp các quy định về việc thành lập loại hình kinh doanh này.

1. Kinh doanh theo diện cá nhân

Nếu một cá nhân kinh doanh bằng một xe tải bán hàng lưu động duy nhất và chính cá nhân đó thực hiện hoạt động kinh doanh thì cá nhân đó không phải thành lập công ty.

Bởi vì các hoạt động cá nhân như bán hàng rong và không có địa điểm cố định không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.

(Khoản 1 Điều 3 NĐ 39/2007)

2.Thành lập công ty

Kinh doanh bán hàng bằng xe tải lưu động phải thành lập công ty khi thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại trừ kinh doanh theo diện cá nhân như trường hợp 1

Bước 1: Thành lập công ty

Bước 2: Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lưu ý:

(i)Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải là việc sử dụng xe ô tô có trọng tải từ 1.500 ki-lô-gam trở xuống để vận chuyển hàng hóa và người thuê vận tải trả tiền cho lái xe theo đồng hồ tính tiền hoặc theo phần mềm tính tiền trên xe. Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc cánh cửa xe niêm yết chữ “TAXI TẢI”, số điện thoại liên lạc, tên đơn vị kinh doanh.

(ii)Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải cấp cho lái xe Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đường. Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) phải có xác nhận (ký, ghi rõ họ và tên) khối lượng hàng hóa đã xếp lên phương tiện của chủ hàng (hoặc người được chủ hàng ủy quyền) hoặc đại diện đơn vị, cá nhân thực hiện việc xếp hàng.

(iii)Khi vận chuyển hàng hóa, lái xe phải mang theo Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc phải có thiết bị để truy cập vào phần mềm thể hiện nội dung của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) và các giấy tờ của lái xe và phương tiện theo quy định của pháp luật. Đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe không được chở hàng vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông.

(iv)Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc điện tử do đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tự phát hành và có các thông tin tối thiểu gồm: Tên đơn vị vận tải; biển kiểm soát xe; tên đơn vị hoặc người thuê vận tải; hành trình (điểm đầu, điểm cuối); số hợp đồng, ngày tháng năm ký hợp đồng (nếu có); loại hàng và khối lượng hàng vận chuyển trên xe. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, trước khi thực hiện vận chuyển, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải.

(v)Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải vận chuyển hàng hóa đi bán còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan: môi trường, thuế, lao động, an toàn giao thông, …

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Đăng ký kinh doanh bán hàng bằng xe tải lưu động

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn 
    • SĐT: +84 935 439 454.