HT law

Thẻ tạm trú

HTLaw cung cấp dịch vụ đăng ký cấp mới, cấp lại, gia hạn thẻ tạm trú thăm thân, lao động, đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

HT Law - Thẻ tạm trú - htlaw

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng dịch thuật, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw  để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến
Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. 

Liên hệ với chúng tôi

Email: hue.truong@htlaw.vn

SĐT: +84 935 439 454.