HT law

TRẺ EM ĐƯỢC SINH RA TẠI VIỆT NAM CÓ BA/MẸ LÀ CÔNG DÂN ANH THÌ ĐƯƠNG NHIÊN QUỐC TỊCH ANH KHÔNG?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

“2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam”.

Như vậy, trong trường hợp nếu không có thỏa thuận bằng văn bản về việc lựa chọn quốc tịch cho trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh thì trẻ em đó sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có ba/mẹ quốc tịch Anh thì đương nhiên có quốc tịch Anh không? - htlaw

II. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có ba/mẹ quốc tịch Anh thì đương nhiên có quốc tịch Anh không?

Tại Khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai sinh như sau:

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.”

Theo căn cứ tại khoản 2 Công văn 436/HTQTC-HT năm 2021 Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực hướng dẫn việc xác nhận văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Anh cho trẻ là con của công dân Anh và công dân Việt Nam như sau:

“Đại sứ quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội cho biết: theo pháp luật Anh, cơ quan đại diện ngoại giao của Anh tại Việt Nam (Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồ Chí Minh) không có thẩm quyền xác nhận quốc tịch Anh cho trẻ (là con của công dân Anh và công dân Việt Nam). Do đó, khi đăng ký khai sinh cho trẻ là con của công dân Việt Nam và công dân Anh tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền của Việt Nam, phần ghi về quốc tịch của trẻ (nếu không lựa chọn quốc tịch Việt Nam, không có văn bản xác nhận của cơ quan khác có thẩm quyền của Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len về việc trẻ có quốc tịch Anh) sẽ để trống”.

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho trẻ thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Anh mà cha/mẹ là công dân.

Như vậy, từ những quy định trên cho thấy. Việc trẻ em sinh ra tại Việt Nam có ba/mẹ là công dân Anh thì không đương nhiên có quốc tịch Anh.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về Quốc tịch Anh

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.