HT law

Tuyển dụng

Tham gia đội ngũ HTLaw bạn sẽ có

    • Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, linh hoạt 
    • Được tạo điều kiện phát triển, trình bày và thực hiện ý tưởng
    • Thường xuyên sử dụng và nâng cao năng lực tiếng Anh
    • Chế độ lương thưởng theo năng lực
    • Thường xuyên có hoạt động team building gắn kết nội bộ
HTLaw career

Tin tuyển dụng