HT law

Cha mẹ ly hôn thì cha/mẹ có quyền đổi họ con tại Việt Nam hay không?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015, cha đẻ, mẹ đẻ có quyền thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại:

“ Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

…”

Tuy vậy sau khi ly hôn, cha hoặc mẹ có thể dành được quyền nuôi con và do đó có mong muốn đổi họ cũ của con sang họ của mình. Khi này, việc đơn phương thay đổi họ cho con là một nhu cầu thiết thực và việc có thể thực hiện được điều này hay không sẽ được chúng tôi trả lời như sau.

Cha mẹ ly hôn thì cha/mẹ có quyền đổi họ con tại Việt Nam hay không? - htlaw

II. Có được đơn phương yêu cầu thay đổi họ cho con không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch

“Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.”

Theo đó, nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi, cha mẹ cần có sự thỏa thuận với nhau về việc thay đổi và được thể hiện rõ trong tờ khai, đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Kể cả sau khi ly hôn và đã hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, phân chia tài sản thì nghĩa vụ của cha mẹ đối với con vẫn còn. Do đó, khi muốn thay đổi một vấn đề nhân thân cho con, đặc biệt là họ và tên thì cần phải có sự đồng ý của cả cha lẫn mẹ và có thể là của cả đứa trẻ nếu bé đủ tuổi theo pháp luật quy định.

Như vậy, cha hoặc mẹ không thể đơn phương thay đổi họ của con nếu không có sự đồng ý của người còn lại và sự đồng ý của con (nếu có).

III. Thủ tục thay đổi họ cho con

Căn cứ theo Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục thay đổi họ cho con sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan hộ tịch.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về vấn đề về con cái sau khi ly hôn

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.