HT law

Giấy phép lao động

HTLaw hỗ trợ đăng ký cấp mới, cấp lại, gia hạn, miễn Giấy phép lao động.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng dịch thuật, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến
Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Liên hệ với chúng tôi

Email: hue.truong@htlaw.vn

SĐT: +84 935 439 454.