HT law

Khi người nước ngoài hết hạn visa, bị xử lý như thế? (các trường hợp bị xử lý và mức phạt)

I. Thời hạn visa của người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ theo Điều 8 Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019, có tổng cộng 21 loại thị thực (visa) được cấp cho người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có các nhóm lớn như ngoại giao (NG), làm việc (LV), đầu tư (Đầu tư), doanh nghiệp (DN), học tập (DH), phóng viên (PV), lao động (LĐ), thăm thân (VR),… tùy theo mục đích nhập cảnh vào Việt Nam của người nước ngoài.

Người nước ngoài có thể được nhập cảnh và cư trú hợp pháp tại Việt Nam căn cứ theo thời hạn được quy định tùy theo loại thị thực họ được cấp. Căn cứ theo Điều 9 Luật Nhập cảnh Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam thì thời hạn của các loại thị thực được quy định như sau:

“1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

2. Thị thực ký hiệu HN, DL, EV có thời hạn không quá 90 ngày.

3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 180 ngày.

4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TT có thời hạn không quá 01 năm

5. Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm

5a. Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm

6. Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm”

Khi hết thời hạn nêu trên thì người nước ngoài phải thực hiện việc gia hạn thị thực nếu thuộc trường hợp được gia hạn hoặc phải rời khỏi Việt Nam nếu không được gia hạn thị thực. Nếu quá thời hạn được ghi trên thị thực mà người nước ngoài không thực hiện một trong hai việc trên thì sẽ bị phạt và xử lý theo pháp luật.

1
Khi người nước ngoài hết hạn visa, bị xử lý như thế? (các trường hợp bị xử lý và mức phạt)

II. Các trường hợp bị xử lý và mức phạt

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự xã hội thì người nước ngoài có thể bị phạt từ 500.000 đồng cho tới 20.000.000 đồng nếu sử dụng thị thực quá hạn tại Việt Nam và có thể bị áp dụng biện pháp trục xuất khỏi Việt Nam:

“2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

đ) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

e) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày đến dưới 30 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 30 ngày đến dưới 60 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

b) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 60 ngày đến dưới 90 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

d) Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 90 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.”

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về Visa

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.