HT law

NHỮNG BẤT CẬP VỀ TÍCH HỢP VNeID NHƯNG NGƯỜI DÂN VẪN CẦN MANG THEO GIẤY TỜ

Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì VNeID là:

“VNelD” là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Như vậy, định danh điện tử VNeID là ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công An Việt Nam.

VNeID được xây dựng với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống. Ứng dụng này được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

II. Người dân có bị bắt buộc dùng định danh điện tử VNeID không?

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định thì hiện nay, không có quy định nào bắt buộc người dân phải đăng ký sử dụng VNeID.

Tuy nhiên gần đây, Công an cả nước đang thực hiện chính sách kêu gọi, khuyến khích người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

NHỮNG BẤT CẬP VỀ TÍCH HỢP VNeID NHƯNG NGƯỜI DÂN VẪN CẦN MANG THEO GIẤY TỜ - htlaw

III. Những bất cập về tích hợp VNeID

Mặc dù ứng dụng VNeID đã được tích hợp tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhưng người dân vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân truyền thống khi thực hiện các giao dịch. Nguyên nhân là do vẫn còn một số bất cập sau:

– Tỷ lệ người dân sử dụng VNeID còn thấp: Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 10 năm 2023, mới có khoảng 60% dân số Việt Nam đã đăng ký sử dụng ứng dụng VNeID. Điều này khiến cho việc tích hợp VNeID tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn, bởi nhiều người dân vẫn chưa có ứng dụng hoặc chưa kích hoạt ứng dụng.

– Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được hoàn thiện: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng quan trọng để tích hợp VNeID. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu này vẫn còn một số bất cập, như: thông tin của một số người dân chưa được cập nhật đầy đủ, chính xác; thông tin của một số người dân đã bị trùng lặp. Điều này có thể dẫn đến sai sót khi xác thực thông tin bằng VNeID.

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho việc tích hợp VNeID: Một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có đủ nguồn lực, nhân lực để triển khai tích hợp VNeID. Ngoài ra, một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tích hợp VNeID.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về VNeID

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.