HT law

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI CHUYỂN NHƯỢNG, SANG TÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bước 1: Các bên cần xem xét về điều kiện giữa người mua và người bán khi thực hiện giao dịch về chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sau đó, hai bên tiến hành lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và thực hiện công chứng tại Văn phòng công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có bất động sản. Trong hợp đồng chuyển nhượng cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Thông tin chuyển nhượng của hai bên phải chính xác và đồng nhất giữa các giấy tờ với nhau và các giấy tờ nhân thân của mình.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

– Thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất phải chính xác với Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nêu cụ thể về số tờ, số thửa, diện tích đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, đặc điểm tài sản gắn liền với đất, diện tích sử dụng chung, diện tích sử dụng riêng, kết cấu, năm xây dựng (nếu có),…)

– Giá chuyển nhượng: có thể ghi chi tiết hoặc ghi tổng giá trị tài sản chuyển nhượng (lưu ý: mức giá chuyển nhượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ đóng thuế của bên chuyển nhượng và các nghĩa vụ khác).

– Thời điểm bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất. Thời điểm xác lập quyền sử dụng đất là thời điểm người sở hữu tài sản được ghi nhận vào sổ địa chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (văn phòng đăng ký đất đai của UBND cấp Quận hoặc tài sản có yếu tố nước ngoài là Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp tỉnh nơi có tài sản)

Bước 2: Tiến hành kê khai nghĩa vụ tài chính tại UBND cấp quận/huyện nơi có nhà, đất

Hai bên cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của UBND cấp huyện, hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai lệ phí trước bạ (2 bản do Bên Mua kê khai và đóng thuế)

– Tờ khai thuế TNCN (2 bản do Bên Bán ký, riêng trường hợp tặng cho thì 4 bản)

– Hợp đồng công chứng đã lập (1 bản chính)

– Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (1 bản sao y chứng thực)

– CCCD của người nộp hồ sơ (bản chính dùng để đối chiếu)

– Giấy uỷ quyền (trong trường hợp tổ chức, cá nhân uỷ quyền đi nộp thay)

– Xác nhận cư trú của các bên có nghĩa vụ tài chính đối với tài sản.

Thời hạn có thông báo nộp thuế: 10 ngày sau khi có thông báo thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Những loại thuế, phí cần nộp khi chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất:

– Thuế TNCN: 2% của giá chuyển nhượng

– Lệ phí trước bạ: 0,5% của toàn bộ diện tích sẽ chuyển nhượng

– Phí công chứng: dựa vào giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng sẽ có mức thu tương ứng

– Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tuỳ vào địa phương sẽ có mức thu khác nhau

– Phí thẩm định hồ sơ: Tuỳ vào địa phương và áp dụng vào trường hợp cấp lần đầu hoặc cấp lại hoặc thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận.

Bước 3: Nộp hồ sơ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cần chuẩn bị một bộ hồ sơ kê khai sang tên tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND cấp Huyện nơi có bất động sản.

– Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký); Trong trường hợp có thoả thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện đăng ký biến động đất đai thì bên mua sẽ là người ký thay.

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đã được công chứng theo quy định) (1 bản chính)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản chính)

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc)

– Bản sao y chứng thực CMND/CCCD

– Giấy xác nhận cư trú của bên nhận chuyển nhượng

Lệ phí sang tên giấy chứng nhận gồm:

– Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp

– Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp)

Những điều cần lưu ý khi chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - htlaw.vn

2. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất

Việc chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất sẽ được miễn thuế TNCN trong một số trường hợp như tặng cho, thừa kế,…

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về Luật Đất đai.

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.