HT law

Quy trình thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tại Việt Nam

htlaw - CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. (Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020).

Trong bài viết này, các chuyên gia tư vấn pháp lý của HT INVESTMENT & IMMIGRATION CO., LTD sẽ tập trung vào việc phân tích và hướng dẫn thực hiện các bước cần thiết để xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh để hoạt động trên thực tế phù hợp với các quy định pháp luật.

1. Cơ sở pháp lý cho việc thành lập Chi nhánh

  • Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 44, 45. Văn phòng đại diện, Chi nhánh và Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

2. Các giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị để xin giấy phép thành lập Chi nhánh

  • Thông báo thành lập Chi nhánh
  • Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh
  • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh
  • Bản sao Giấy phép thành lập doanh nghiệp; Giấy phép đăng ký đầu tư (nếu có)

3. Quy trình nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh

  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thành lập Chi nhánh
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • Thời gian: 03 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ

Trình tự nộp hồ sơ

Đăng ký khai online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và lấy Biên nhận tiếp nhận hồ sơ

  • Nộp hồ sơ giấy đã chuẩn bị đến nơi tiếp nhận hồ sơ kèm theo kết quả Tiếp nhận hồ sơ online trước đó

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh cho doanh nghiệp

4. Con dấu của Chi nhánh

  • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của chi nhánh.

  • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do chi nhánh có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luậ

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Thành lập chi nhánh

Liên hệ với chúng tôi

  • Email: hue.truong@htlaw.vn
  • SĐT: +84 935 439 454. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.