HT law

Tư vấn và Soạn thảo hợp đồng

Với nhiều kinh nghiệm thực tế về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đội ngũ HTLaw hỗ trợ khách hàng trong tư vấn và soạn thảo hợp đồng. Đặc biệt, HTLaw có hỗ trợ soạn thảo hợp đồng song ngữ, tuân thủ theo luật pháp Việt Nam và Quốc tế.  

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng

1. Dịch vụ tư vấn hợp đồng

  • Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;
  • Tham gia đàm phán hợp đồng cùng các bên,
  • Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;
  • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
  • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
  • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp. 

2. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.

Một số thông tin khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng

  • Thông tin các bên chủ thể của Hợp đồng (nếu là cá nhân: cung cấp chứng minh thư nhân dân, nếu là tổ chức: cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên);
  • Loại hợp đồng:
  • Nội dung cơ bản của Hợp đồng hai bên hướng tới;
  • Giá trị hợp đồng và phương thức, thời hạn thanh toán thanh toán;
  • Thời hạn của Hợp đồng;
  • Quyền và trách nhiệm cơ bản của các bên (nếu hai bên đã có thỏa thuận cơ bản);
  • Cơ quan giải quyết tranh chấp được chỉ định (nếu có).

Trường hợp khách hàng chưa có các thông tin cụ thể nêu trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng những thông tin chưa cụ thể để khách hàng có cái nhìn toàn diện về hợp đồng sẽ được soạn thảo trong tương lai.

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu về luật, soạn thảo hợp đồng, cũng như được đảm bảo lợi ích các bên và dự kiến rủi ro, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Tư vấn và Soạn thảo hợp đồng 

Liên hệ với chúng tôi

  • Email: hue.truong@htlaw.vn
  • SĐT: +84 935 439 454.