HT law

Thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi thông tin - htlaw

1. Các thay đổi cần phải đăng ký thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp
  • Mã số doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính 
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, thành viên hợp danh của công ty hợp danh
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với thành viên là cá nhân, tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên
  • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

2. Các trường hợp thay đổi không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thay đổi một trong những nội dung sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh
  • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết
  • Các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp nêu trên.

Thay đổi thông tin - htlaw

3. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy theo nội dung thay đổi mà hồ sơ cần chuẩn bị sẽ khác nhau. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. 

4. Thực hiện thủ tục thay đổi nộp trực tiếp

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

5. Thực hiện thủ tục thay đổi trực tuyến

Cách 1: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bạn đăng ký tài khoản tại dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ, văn bản ủy quyền phải có thông tin của người ủy quyền.

Cách 2: Sử dụng chữ ký số (token)

Bạn phải làm thủ tục mua chữ ký số điện tử.

Với cả 2 cách trên, sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Bạn mang giấy biên nhận đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ gửi chi tiết những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Bạn tiến hành điều chỉnh hồ sơ và nộp lại. 

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu về luật, điền form, nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HTLaw để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ Thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh 

Liên hệ với chúng tôi

  • Email: hue.truong@htlaw.vn
  • SĐT: +84 935 439 454.