HT law

TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP thì tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

TIÊU CHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - HTL

– Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ:

Về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

+ Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 10 người,

+ Tổng doanh thu của năm ≤ 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng.

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

+ Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 10 người,

+ Tổng doanh thu của năm ≤ 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng.

 

– Đối với doanh nghiệp nhỏ:

Về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

+ Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 100 người

+ Tổng doanh thu của năm ≤ 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 20 tỷ đồng

+ Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

+ Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 50 người,

+ Tổng doanh thu của năm ≤ 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 50 tỷ đồng

+ Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

– Đối với doanh nghiệp vừa:

Về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

+ Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 200 người

+ Tổng doanh thu của năm ≤ 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 100 tỷ đồng

+ Không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

+ Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người

+ Tổng doanh thu của năm ≤ 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤100 tỷ đồng

+ Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ

Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu các thủ tục, điền form mẫu, công chứng, chờ đợi nộp hồ sơ, các bạn có thể liên hệ HT để được tư vấn và hỗ trợ về Doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi

    • Email: hue.truong@htlaw.vn
    • SĐT: +84 935 439 454.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.